Το Σάββατο 4 Ιουνίου 2016 στις 7:30 μ.μ., σας καλούμε να τιμήσετε με την παρουσία Σας τη γιορτή μας