Πληροφορίες Εγγραφών

Για να καταστεί δυνατός ο έγκαιρος προγραμματισμός του επόμενου σχολικού έτους, το Σχολείο θα πρέπει να γνωρίζει τον αριθμό των εγγεγραμμένων μαθητών όσο το δυνατό νωρίτερα. Για τον λόγο αυτό οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών πρέπει εγκαίρως να προβαίνουν στη διαδικασία εγγραφής ή επανεγγραφής ως ακολούθως:

Α. Επανεγγραφή των μαθητών που ήδη φοιτούν στο Σχολείο

1. Υποβάλλουν Δελτίο επανεγγραφής για το επόμενο σχολικό έτος μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται σε ειδική εγκύκλιο του Σχολείου, το οποίο αποστέλλεται στους γονείς τον Μάρτιο.
2. Οριστικοποιούν την εγγραφή από την 1η έως τις 31 Μαΐου το αργότερο, εξοφλώντας όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και καταβάλλοντας το οριζόμενο κάθε χρόνο ποσό έναντι των διδάκτρων και του κόστους των άλλων υπηρεσιών.

Β. Εγγραφή νέων μαθητών

1. Συμπληρώνουν στη Γραμματεία της βαθμίδας όπου θα φοιτήσει ο νέος μαθητής, είτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Σχολείου, την
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
2. Ακολουθεί ενημερωτική συνάντηση με το Διευθυντή της βαθμίδας, κατά την οποία ενημερώνονται για το πρόγραμμά της και γενικότερα για τους σκοπούς και τους στόχους της Σχολής.
3. Στη συνέχεια, ο υποψήφιος μαθητής συμμετέχει με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων του σε προγραμματισμένη συνάντηση γνωριμίας.
4. Τέλος, αφού ειδοποιηθούν ότι ο υποψήφιος μαθητής γίνεται δεκτός και είναι δυνατή η μεταφορά του με σχολικό λεωφορείο, εάν αυτό επιλέξουν οι γονείς του, πρέπει να οριστικοποιήσουν την εγγραφή του καταθέτοντας στη Γραμματεία της βαθμίδας το Δελτίο Εγγραφής, τα απαραίτητα για κάθε τάξη και βαθμίδα δικαιολογητικά (σχετικές πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία) και καταβάλλοντας το οριζόμενο κάθε χρόνο ποσό έναντι των διδάκτρων και του κόστους των άλλων υπηρεσιών.
Σημείωση: Οι όροι εγγραφής και φοίτησης των μαθητών διαλαμβάνονται αναλυτικά στον Κανονισμό Λειτουργίας της Σχολής, τον οποίο παραλαμβάνουν οι γονείς – κηδεμόνες και υπογράφουν, πριν από την οριστική εγγραφή του μαθητή.

Κατεβάστε την αίτηση εγγραφής και μετά την συμπλήρωση της στείλτε την στο : info@poluxronakou.gr

Συχνές ερωτήσεις

Development | ELIAS BOLO

Επικοινωνία

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία καλέστε μας, ή στείλτε email.
Μετάβαση στο περιεχόμενο